MAC Rijnland - Alphen aan den Rijn e.o.

Motor- en Autoclub MAC Rijnland, Alphen a/d Rijn

Eerstvolgende rit: Donderdag Zegerplasrit 20 juni 2019

Kalenders

Rittenkalenders

Rittenkalender MAC Rijnland 2012

Alle clubritten zijn avondritten.

Informatie

Voor nadere informatie over de ritten kunt u contact opnemen met:
Jaap Spaargaren
06 - 51 64 57 15

Voor meer informatie over de soort rit en de geldende reglementen wordt verwezen naar het onderdeel Reglementen.
Voor de Rittenkalenders van omliggende verenigingen in West-Nederland wordt verwezen naar:
A.M.C. "The Skymasters" en AMC Rockanje

Overige rittenkalenders

Naar bovenTop