MAC Rijnland - Alphen aan den Rijn e.o.

Motor- en Autoclub MAC Rijnland, Alphen a/d Rijn

Eerstvolgende rit: Donderdag Zegerplasrit 20 juni 2019

Algemene Informatie

Het "schilderen" van routecontroles
Het "schilderen" van routecontroles

Routecontrole (RC)
Routecontroles (RC)

Hoe rijd je een puzzelrit

Nederlandse Rittensport Federatie

Hoe doe je dat ? Zo doe je dat !

Vlak voor de start

Bij de inschrijftafel, kort voor de start, ontvangt elke deelnemer een eenvoudig reglement waarin de spelregels staan uitgelegd.
Het is van belang dit reglement goed door te nemen, omdat de uitzetters tijdens de rit zullen proberen op basis van dat reglement de deelnemers in de val te laten lopen.

Terug naar boven

De start

Bij de start ontvangt elke deelnemer vervolgens de routebeschrijving. Wanneer de in de routebeschrijving vermelde routeopdrachten één voor één uitgevoerd worden, komt elke deelnemer ook weer keurig binnen de toegestane tijd bij de finish.

Terug naar boven

Punten en strafpunten

Voor elke minuut dat de deelnemer te laat bij de finish komt, wordt één strafpunt gegeven.
Door middel van de bemande en onbemande routecontroles controleren de uitzetters van de rit of de deelnemers de door de uitzetters bedoelde route foutloos rijden.
Voor elke gemiste goede controle, maar ook voor elke genoteerde foutcontrole krijgt de deelnemer 30 strafpunten.
Om zo min mogelijk strafpunten te behalen dient de routebeschrijving en het reglement nauwkeurig gelezen te worden. Daarnaast helpt gezond verstand ook om strafpunten te voorkomen.

Terug naar boven

Oriënteringspunten en opdrachten

Oriënteringspunten dienen als hulp voor het bepalen van de juiste route, maar zijn tevens het belangrijkste wapen van een uitzetter om je in de val te lokken.
Oriënteringspunten moeten vaste objecten zijn, die zich uitsluitend aan de rechterzijde van de route mogen bevinden (of recht vóór je!). Een paar voorbeelden van oriënteringspunten zijn kerken, banken, lantaarnpalen of verkeersborden. Maar ook afbeeldingen van deze objecten gelden als oriënteringspunten. Ook kan gebruik worden gemaakt van teksten.

De routeopdrachten dienen in nummervolgorde te worden uitgevoerd.
Elke opdracht moet leiden tot een (ongedwongen) richtingsverandering. Zolang een opdracht (nog) niet uitvoerbaar is, rijd je rechtdoor, net zo lang tot de opdracht wèl uitvoerbaar is, of totdat je wordt opgevangen door een routecontrole met een herstelopdracht.

Terug naar boven

Herstelopdrachten

Een herstelopdracht is een opdracht die bij een routecontrole wordt gegeven met het doel de goed- en foutrijders (weer) op dezelfde route te krijgen. Herstelopdrachten staan meestal in code. Deze codes staan in het reglement dat voor de rit wordt uitgereikt.
Een voorbeeld van een routecontrole vind je bij de starttafel.

Terug naar boven

Voorbeelden van opdrachten

 • Met HOOFDLETTERS en tussen aanhalingstekens geplaatste delen van een opdracht dien je als tekst waar te nemen
  • Voorbeeld: na "BANK" R
  • Betekent: ga na de tekst bank naar rechts

 • Met één hoofdletter en tussen aanhalingstekens geplaatste delen van een opdracht dien je als straatnaam waar te nemen
  • Voorbeeld: "Hoofdweg" L
  • Betekent: sla een weg met de naam Hoofdweg links in

 • Indien een gedeelte van een opdracht onderstreept is, bevat dat deel van de opdracht géén val
  • Voorbeeld: na rood/witte slagboom 1e weg R
  • Opmerking: rood/witte is dus géén val, maar slagboom zou wel een val kunnen zijn

 • Per opdracht dienen de gevraagde oriënteringspunten in de juiste volgorde voor te komen en zich gehéél na elkaar te bevinden
  • Voorbeeld: na bank, lantaarnpaal en brug viersprong L
  • Betekent: eerst de bank, dan een lantaarnpaal en dan een brug

 • Een oriënteringspunt dat in de vorige opdracht (bv. opdracht 12) is gebruikt mag in de huidige opdracht (opdracht 13) niet opnieuw worden gebruikt
  • Voorbeeld: 12. na twee kerken einde weg L
  • Voorbeeld: 13. na kerk VRW R
  • Opmerking: dit moeten dus 3 verschillende kerken zijn

Terug naar boven

Voorbeeld van een routebeschrijving

 1. Viersprong rechts (Broekstraat)
 2. Na derde lantaarnpaal klinkerweg rechts
 3. Tweede vierprong rechts
 4. Na klinker weg links
 5. Na flesje bier rechts

Terug naar boven

Wat kan er nu met bovenstaande opdrachten aan de hand zijn ?

 1. Ga op een viersprong (samenkomst van vier wegen) rechts. De weg die ingereden wordt dient de Broekstraat te zijn.
 2. Na de derde lantaarnpaal (die volgens het reglement uitsluitend aan de rechterzijde van de weg gezocht moeten worden) klinkerweg rechts in gaan. Hierbij moet je opletten dat de weg ook echt een klinkerweg is en bijvoorbeeld niet voor de helft uit asfalt bestaat.
 3. Hier moet de navigator of kaartlezer goed opletten. Er staat vierprong in plaats van viersprong. Dat is niet per ongeluk een typefout, maar een test van de uitzetter of iedereen nog oplet. Niemand weet wat een vierprong is, dus rechtdoor blijven rijden tot een routecontrole iedereen weer op de juiste route brengt.
 4. Ook hier moet de navigator opletten. Er staat wederom bewust een spatie tussen de woorden klinker en weg. Dat betekent dat er op zoek gegaan moet worden naar een klinker (straatklinker, maar het kan ook een letter A, E, I, O of U zijn) om daarna de eerste weg links te gaan.
 5. Langs de route komen de deelnemers vast en zeker een leeg bierflesje tegen. Toch niet rechts gaan om de opdracht uit te voeren, omdat er nogal een flink verschil is tussen een bierflesje (leeg) en een flesje bier (vol), dat zullen de liefhebbers bevestigen.

Terug naar boven

Afkortingen

Afkortingen     Betekenis
RC onbemande routecontrole
L/R links/rechts
VRW voorrangskruispunt, te herkennen aan een verkeersbord of aan zogenaamde haaientanden op de weg
H huisnummerbord(je)
WW ANWB- (of door uitzetter gemaakte) wegwijzer met daarop tenminste één Nederlandse plaatsnaam
P ANWB-verkeerspaddenstoel met daarop tenminste één Nederlandse plaatsnaam

Terug naar boven

Herstelcodes

Herstelcodes Betekenis
HK hier keren
1R/1L 1e weg rechts / 1e weg links
ER/EL einde weg rechts / einde weg links
BM 10 deze herstelcode alleen uitvoeren als je Bezig bent Met opdracht 10. controle wel altijd noteren!

De overige herstelcodes staan vermeld in het reglement van de rit.

Terug naar boven

Overige termen

Beschrijving       Betekenis
viersprong samenkomst van vier wegen (kruispunt)
driesprong samenkomst van drie wegen (Y-splitsing)
einde weg situatie waar je alleen links of rechts kunt (T-splitsing)
VRW voorrangssituatie waar uit een verkeersbord (of zgn. haaientanden op de weg) blijkt dat je voorrang moet verlenen aan het verkeer op de kruisende weg

Terug naar boven

Wegaanduidingen: aard, karakter of naam

 • een weg kan naar aard worden aangeduid (bijvoorbeeld: asfaltweg of klinkerweg)
 • een weg kan naar karakter worden aangeduid (bijvoorbeeld: eenrichtingsweg of autoweg)
 • een weg kan met naam worden aangeduid (bijvoorbeeld: "Kalverstraat" of "Hofje")

Terug naar boven

Succes !