MAC Rijnland - Alphen aan den Rijn e.o.

Motor- en Autoclub MAC Rijnland, Alphen a/d Rijn

Eerstvolgende rit: Donderdag Zegerplasrit 20 juni 2019

Algemene Informatie

Het "schilderen" van routecontroles
Het "schilderen" van routecontroles

Routecontrole (RC)
Routecontroles (RC)

Historie

MAC Rijnland - toen & nu - in vogelvlucht

Een terugblik naar aanleiding van het 60-jarig jubileum (1945 - 2005) door Jaap Spaargaren, bestuurslid van 1983 tot heden.

Oprichting - 9 juli 1945

Motor- & Autoclub Rijnland is op 9 juli 1945 opgericht.
Het accent lag in de eerste jaren op de motoren (met of zonder zijspan).
Ook brommers deden mee in die tijd. De uitzetters moesten toen twee routebeschrijvingen maken omdat brommers (toen) nu eenmaal regelmatig over fietspaden moesten rijden.
Auto's waren er toen nog niet zoveel.
Toch was er al voldoende belangstelling voor puzzelritten, waarbij gebruik werd gemaakt van een voertuig.
De start en finish waren toen in Hotel Centraal (Gelegen aan de Hooftstraat waar nu Carla's koffieshop gevestigd is)
Bijna 20 jaar later (in 1963) werd de vereniging Koninklijk goedgekeurd en sloten we ons aan bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).
Er zijn behoorlijk wat Alphenaren (en niet-Alphenaren) lid geweest van MAC Rijnland.
In die tijd was bijna het hele politiekorps lid van MAC Rijnland.
Er werd heel wat tijd gestoken in deze avontuurlijke sport: op motoren oriënteringsritten rijden bij MAC Rijnland en de toenmalige zusterverenigingen.
Een bekend fenomeen uit die tijd (begin zestiger jaren) was onze jaarlijkse nachtrit, ons erelid Henk Dupree kan daar hele verhalen over vertellen.
In 1970 werd het 25-jarig jubileum groots gevierd in gebouw Nabij in Alphen a/d Rijn, met een reünie van de MAC-ers van het eerste uur.
Uit Delfzijl kwamen ze zelfs terug om dit niet te hoeven missen.
Vanaf juni 1971 kreeg MAC Rijnland een eigen clubblad: de MAC RIJNLAND KRONIEK, ons ere-lid en oud-bestuurslid Jan Lagerberg kwam met het idee en hij is jarenlang de vaste redacteur geweest.

Motorcross

Ook heeft MAC Rijnland een kort motorcrossverleden gehad.
Deze aparte tak van sport hebben we ca 10 jaar in onze gelederen gehad, met een eigen motorcommissie.
Een eigen crossterrein hadden we ook, alleen met een wisselende locatie.
Door het steeds uitbreidende Alphen moest er steeds naar een ander braakliggend terrein worden verhuisd.
Totdat die gebieden volgebouwd waren en we geen vergunning meer kregen van de Gemeente Alphen a/d Rijn.
Commissieleden Aad Tuls, Jan Bennink en Jaap Goedhart waren toen veel in de weer om alles in goede (cross) banen te leiden.
Met de ondersteuning van een shovel van de firma Jannes Vos.

Tachtiger jaren

In de tachtiger jaren werd de motorcommissie opgeheven en werd MAC Rijnland weer waar het mee begonnen was: alleen een oriënteringsclub! De oriënteringsritten of puzzelritten, tegenwoordig ook wel rittensport genoemd, zijn altijd doorgegaan.
In KNMV-verband werd er meegedaan aan de provinciale en de landelijke clubkampioenschappen oriënteringsritten (PCC en de LCC). Diverse keren werden we PCC kampioen en scoorden we hoge ogen bij de LCC.
In 1983 werd de LCC (Landelijk Club Kampioenschap van de KNMV) door ons georganiseerd en in Alphen a/d Rijn e.o. gereden. De start en finish waren in Hotel Toor.
De uitzetter was toen Jaap Goedhart, met als assistent Koos Jong en Eel.
Ik denk dat dit de laatste keer is geweest dat dit evenement in de Randstad verreden is.
1983 was ook het jaar dat ik door Jaap Goedhart werd gevraagd om bestuurslid te worden.

40-jarig jubileum

Het 40-jarig jubileum in 1985 werd gevierd met een groots rittensportfestijn.
Het Provinciaal Club Kampioenschap (PCC) van maar liefst drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) werd voor deze gelegenheid in Alphen a/d Rijn gehouden op een zaterdag met een ochtend- en een middagtraject.
De uitzetters waren toen Kees Hoogervorst en Rien Spek.
De start en finish waren in het TEAN-clubgebouw.

Gouden Jubileum

10 Jaar later was het gouden jubileum! Door de activiteiten van een Jubileumcommissie bestaande uit: Jan Bennink, Henk Dupree, Jaap Goedhart en Hans Keuning kon dit jubileum groots gevierd worden.
Op 9 september 1995 was het zover, in en om het clubhuis van windsurfvereniging Zegerplas was er een receptie en feestavond met BBQ voor genodigden.
Vele leden, oud-leden, oud-bestuursleden en relaties waren aanwezig.
Het bestuursteam van toen was: Jaap Spaargaren, Casper Bottemanne en Dick Minderman.

Oldtimerdag Alphen a/d Rijn

Een nieuwe dimensie sinds 1995 is de organisatie van de rondritten van de bekende Oldtimerdag van Alphen a/d Rijn.
De speciale wijze waarop wij dit evenement organiseren met behulp van 60 vrijwilligers, autodealers en politie en een inmiddels vrij dik draaiboek dwingt toch wel respect af bij de winkeliersverenigingen en de deelnemers.
Als voorzitter ben ik lid van de oldtimercommissie Alphen a/d Rijn en het is ondanks het vele werk elk jaar weer een feest om dit met elkaar te mogen organiseren.

Open Puzzelritten Kampioenschap Zuid-Holland / OPK West

In 1996 hebben wij ons lidmaatschap van de KNMV opgezegd.
We konden ons niet meer verenigen met het beleid t.a.v. de service naar de oriënteringsclubs.
De KNMV is van huis uit een motorenclub en we vonden dat wij, als puzzelritrijdende auto's, niet volwaardig behandeld werden.
Als ongebonden club gingen we verder en zijn toen een overeenkomst aangegaan met enkele omliggende clubs, om gezamenlijk het Open Puzzelritten Kampioenschap Zuid-Holland (OPK ZH) te gaan organiseren.
(Later werd dit OPK West) Vanaf 1997 wordt dit kampioenschap gehouden en MAC Rijnlandleden zijn al diverse keren kampioen geworden.

MAC Rijnland heden

Helaas hebben we in de afgelopen perioden definitief afscheid moeten nemen van twee voormalige voorzitters van MAC Rijnland waarmee ikzelf nog in het bestuur heb gezeten: Jaap Goedhart en Paul Dorenbos.
Beiden hebben op een geheel eigen wijze veel voor ons betekend! Zij leven voort in onze herinneringen net als al die andere MAC-ers die ooit de kar getrokken hebben.

Maar hoe het ook zij, in het heden leeft MAC Rijnland voort, het enige verschil met de begintijd is dat er nu alleen met auto's gepuzzeld wordt.
Ook is het aantal leden, bestuursleden en deelnemers wat minder dan toen.
MAC Rijnland nieuwe stijl kan niet meer zonder haar sponsors. Ondersteuning uit het bedrijfsleven is onmisbaar!!
Ook wij gaan met onze tijd mee, kijk maar naar onze eigen website op internet: www.macrijnland.nl.
In 2005 vierden we ons diamanten jubileum. 60 jaar is niet niks!
Mijn wens is dat MAC Rijnland nog jaren blijft bestaan, de avontuurlijke uitdaging om met een voertuig de goede route te vinden tijdens een oriënteringsrit blijft mij trekken. Ook het uitzetten van puzzelritten is mijn hobby.
Het zijn er inmiddels al vele (de 70 al ruim gepasseerd). In het heden heeft MAC Rijnland dringend organisatie- en uitzettersstalent nodig!
In de Alphense historie is MAC Rijnland een begrip, laten we dat nu en in de toekomst ook zo laten zijn.

Jaap Spaargaren
voorzitter MAC Rijnland vanaf 1992